Kategorin Upphovsrätt

Upphovsrätt och copyright

2010-02-25

Jag fick en fråga om vilka bilder som egentligen är skyddade av upphovsrättslagen. Gäller det alla bilder eller bara en del? Jag ska förklara detta väldigt kortfattat.

Upphovsmannen (dvs fotografen om det gäller en fotograferad bild) har alltid ensamrätten att bestämma över sin bild. Det betyder att du bryter mot lagen om du använder en bild utan att först ha fått tillstånd från upphovsmannen. Detta gäller oavsett om bilden har en copyright-symbol på sig eller inte.

Några exempel på vad du inte får göra med en bild innan du fått tillstånd från upphovsmannen:

  • Återpublicera på internet, i tidningar eller på andra publika platser.
  • Redigera, manipulera, retuschera eller annat som ändrar bildens utseende.
  • Framställa nya exemplar, tex bränna på CD-skiva eller skriva ut.

En bild som betraktas som fotografiskt verk är skyddad av upphovsrättslagen i 70 år efter upphovsmannens dödsår. Övriga bilder är skyddade i 50 år efter framställningsåret.

Om du fått tillstånd att använda en bild, eller köpt en bild, får du endast använda bilden till saker du och upphovsmannen kommit överens om. Ett exempel är om du fått tillstånd att publicera en bild på din hemsida eller blogg. Vill du sedan publicera bilden igen i ett annat sammanhang så måste du återigen fråga upphovsmannen om lov.

Ett tips om du är osäker: Fråga alltid först och vänta på svar så undviker du att hamna i trubbel!

Tänk på att det finns upphovsmän bakom alla bilder i sökmotorer som Google. Det är inte tillåtet att ta en bild och skriva ”Lånad från Google” eller liknande.

Observera att detta endast är en väldigt kortfattad beskrivning av upphovsrättslagen och att det finns undantag! Läs mer på www.sfoto.se (Svenska Fotografers Förbund).